Anna Ådahl


NEWS

WORKS
PUBLICATIONS

CV
CONTACT
As a curator


As a curator:
 
Model of continuation is a film about the image, and how the images narratives can correlate and act simultaneously within space. How the image´s inprint and mechanisms has its origins both in nature and  human deconstruction (such as the atomic bomb). 
 
Model of continuation av Lina Selander
 
 
Lördag 14 september 
Kl 14–17
Kl 15 samtal mellan Lina Selander, Anna Ådahl och Cecilia Grönberg
 
OEI Colour Project
Lövholmsgränd 12
Stockholm
(tunnelbana till Liljeholmen eller tvärbana till Trekanten)
 
Model of continuation visas av konstnären söndag den 15 september kl 14–17
Utställningen är curerad av Anna Ådahl
 
Stillbild från Model of continuation
HD Video, 24 min. Färg, stum och ljud. 2013
 
 
Model of continuation är en del av ett större arbete om den visuella inskriptionens osynliga kärna, om bilden som inre objekt och dess förhållande till seendet och olika avbildningsteknologier.
 
I arbetet har jag velat följa en idé om illusionens början ur bildernas enkla faktum, likt en avdunstning eller radioaktivitet hos bilderna. Detta förstärks av samvaron mellan filmens olika skikt: vegetationen och det sporadiska arbetet utanför fönstret, rummet, studiomiljön, den ensamma plantan, samt projektionen med dess olika skikt.
 
En kamera plockas sönder i en studio, inför en annan kamera vars bilder sedan projiceras i samma studio, och filmas igen. Materialet ges en erfarenhet som griper in i och modulerar det som kameran inte innehåller: bilderna. 
 
Ögat bevittnar slutet på sin roll som vittne. Bilderna kommer att tillhöra de teknologier som frambringar dem. Vi befinner oss på avstånd.
 
I Hiroshima utraderades ting och människor i en blixt. Deras skuggor fastnade på stadens ytor. (Växter, mannen på trappan.) Atomexplosionens blixt kan bara bevittnas på bekostnad av ens syn eller liv. Under vissa omständigheter kan vi se. 
 
Ljudet från visselpipan och scenen i slutet kommer från filmen Hiroshimas barn (Genbaku no ko, 1952). Några bilder har också hämtats från Hiroshima mon amour (1959), samt från Hiroshima Nagasaki August, 1945 (1970).